Aanmelden

Wist u dat er in Moordrecht een bloeiende Ondernemersvereniging is en dat ondernemers met binding in Moordrecht van harte welkom zijn bij de vereniging!

De contributie voor het jaar 2021 zal € 175,00 exclusief 21% BTW bedragen (de contributie zal evenredig aan de prijsindex per kalenderjaar worden aangepast).

Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar.

U kunt u aanmelden voor de Ondernemers Vereniging Moordrecht via:
Uiterwaard 119
2841 BL Moordrecht
Tel. (0182) 374 327

Of via onderstaand formulier:

Aanmeldformulier
De verschuldigde contributie wordt betaald na ontvangst van de nota.
Door op de verzendknop te drukken geeft u zich op als lid van de Ondernemersvereniging Moordrecht.